В Дентален център І - Варна ЕООД ще се погрижим за вашето здраве и комфорт. Отличните ни специалисти и материално-техническата база са на ваше разположение! 

 

 

 

 

  • НАЧАЛО

Дентален център І - Варна ЕООД е собственост на Община Варна и обслужва населението на Варненския регион. Управител на лечебното заведение е д-р Слава Даковска, специалист по детска дентална медицина, здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването. 

Дейността на Центъра покрива целия спектър от дентални услуги в доболничната дентална помощ. Центърът разполага със собствена зъботехническа лаборатория и рентгенов кабинет. От 2006 г. зъботехническата лаборатория е в статута на Денталния център. 

В лечебното заведение работят високоспециализирани стоматолози с богат професионален опит и доказани качества.

 

Има сключен договор с РЗОК за:

  • пакет "Специализирана извънболнична детска дентална медицина",
  • пакет "Специализирана извънболнична хирургична дентална помощ",
  • пакет "Специализирана извънболнична дентална помощ под обща упойка за деца до 18 години с психични заболявания",
  • пакет "Първична извънболнична дентална медицина".

Центърът отдава под наем лечебни кабинети съгласно Закона за лечебните заведения на общопрактикуващи дентални лекари.

Центърът извършва по договор и стерилизационни услуги и събиране на опасни отпадъци.

В лечебното заведение се лекуват безболезнено с местна и обща упойка всички заболявания в устата и лицево-челюстната област.

 

 


2009© ALL RIGHTS RESERVED  
Дизайн: venomwebstyle.hit.bg