(052) 615507

История

Дентален център І – Варна ЕООД е търговско дружество учредено с решение на Варненски окръжен съд по фирмено дело 4311/1999 г. Дружеството е правоприемник на Районна стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-538/08.11.1999 г. на Министъра на здравеопазването.

 

От 1968 г. здравното заведение е преместено в нова сграда, намираща се на бул. Съборни № 24, където е и понастоящем.

 

През 1982 г. Окръжна стоматологична поликлиника е преобразувана в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника.

 

През 1990 г. ПОСП е преобразувана в Районна стоматологична поликлиника.

 

Със Заповед № РД 09-249/11.05.1992 г. на Министерството на здравеопазването се извършва разделяне на Районна стоматологична поликлиника и Зъботехническа лаборатория в самостоятелни единици.

 

От 2000 г. Дентален център І – Варна ЕООД работи съгласно Закона за лечебните заведения.

Дентален център І - Варна ЕООД

търси да назначи персонал на следните длъжности:

- Лекар по дентална медицина

- Орален хирург

Моля изпращайте вашите CV-та на dc.varna@abv.bg

или се обадете на 052 615 507.