(052) 615507

Ценоразпис

Услуга Цена
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. 60.00
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Амалгама 60.89
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Евикрол 60.24
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Силикат и цименти 60.40
301 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Цименти 60.61
302 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. 70.00
302 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Амалгама 71.78
302 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Евикрол 70.48
302 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Силикат и цименти 70.81
302 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Цименти 70.92
303 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. 80.00
303 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Амалгама 82.67
303 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Евикрол 80.72
303 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Силикат и цименти 81.21
303 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Цименти 81.83
304 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/ 110.00
304 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Амалгама 112.67
304 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Евикрол 110.72
304 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Силикат цименти 111.21
304 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Цименти 111.83
305 Полиране на обтурация. 5.00
308 Лечение на зъбен кариес "Закрила" 50.00
309 Почистване на кариозна маса и временна вложка в кавитет. 25.00
310 Особени и лечебни мероприятия при обтуриране на кавитета (кървяща хишерплазирала папила и др.) 3.20
311 Подготовка на канал, ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт. 20.00
312 Подготовка на канал, ажустиране и циментиране на канален щифт (за всеки канал по отделно). 35.00
313 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). 35.00
313 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Амалгама 35.89
313 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Евикрол 35.48
313 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Фотокомпозит 47.81
313 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Химиокомпозит 39.46
314 Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). 80.00
314 Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Евикрол 80.48
314 Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Фотокомпозит 92.81
314 Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Химиокомпозит 84.46
315 Инлей с една повърхност 60.00
315 Инлей с две повърхности 80.00
316 Инлей с повече от две повърхности 90.00
318 Отстраняване на коренов щифт. 25.00
319 Отстраняване на инлей 20.00
320 Отстраняване на обтурация от пластичен материал 10.00
321 Циментиране на лабораторно изработен калелен щифт. 15.00
322 Лечебни мероприятия за запазване ваталитета на зъбната пулпа - индиректно покритие (общо за всички сеанси, вкл. временна заплънка). 35.00
323 Лечебни мероприятия за запазване ваталитета на зъбната пулпа - директно покритие (общо за всички сеанси, вкл. временна заплънка). 40.00
324 Ампутация и обработка на витална пулпа /общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация/ 35.00
326 Девитализация на зъбна пулпа. 30.00
330 Електрометрично определяне дължината на корена 5.00
332 Ампутация и окончателна обработка на девитализирана пулпа или отстраняване на гангренозана пулпа на временен зъб. 40.00
333 Кореново лечение на постоянен зъб еднокоренов 140.00
350 Лечение на пулпит без обтурация с един корен "Закрила" 70.00
351 Лечение на пулпит без обтурация с два корена "Закрила" 120.00
353 Лечение на пулпит с 3 корена "Закрила без обтурация" 160.00
3011 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. ХИМИОПОЛИМЕР 50.00
3012 ЛЕЧЕНИЕ НА КАРИЕС С ЕДНА ПОВЪРХНОСТ С ФОТОПОЛИМЕР 60.00
3021 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности ХИМИОПОЛИМЕР 60.00
3022 Препариране на кавитет с две повърхности. Подложка и обтурация с ФОТОПОЛИМЕР 95.00
3031 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. ХИМИОПОЛИМЕР 60.00
3032 ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТ С ТРИ ПОВЪРХНОСТИ. ОБТУРАЦИЯ С ФОТОПОЛИМЕР 115.00
3041 Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл /ръб/. ХИМИОПОЛИМЕР 60.00
3042 ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТ С ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПОВЪРХНОСТИ. ОБТУРАЦИЯ С ФОТОПОЛИМЕР 115.00
3081 ОБТУРАЦИЯ "ЗАКРИЛА" С ДВЕ ПОВЪРХНОСТИ 55.00
3082 ОБТУРАЦИЯ "ЗАКРИЛА" С 3 ПОВЪРХНОСТИ 65.00
3131 Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал. Евикрол. 45.00
3141 Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал. Евикрол. 40.00
3251 Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на един канал) 45.00
3252 Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на два канала) 70.00
3253 Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на три канала) 90.00
3271 Обработка на един коренов канал 50.00
3272 Обработка на два коренови канала 60.00
3273 Обработка на три коренови канала 70.00
3281 Допълнителна медикаментозна обработка на коренов канал. 30.00
3282 Допълнителна медикаментозна обработка на два коренови канала. 30.00
3283 Допълнителна медикаментозна обработка на три коренови канала. 35.00
3291 Запълване на коренов един канал 45.00
3292 Запълване на два коренови канала 60.00
3293 Запълване на три коренови канала 70.00
3311 Отстраняване на каналонопълнежни средства от коренов канал, вкл. обработка 35.00
3312 Отстраняване на каналонопълнежни средства от два коренови канала, вкл. обработка 45.00
3313 Отстраняване на каналонопълнежни средства от три коренови канала, вкл. обработка 60.00
3320 Лечение на пулпит на временен зъб - РЗОК без пломба 14.00
3331 Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на канал при корен с незавършено кореново развитие 30.00
3332 Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на два канала при корен с незавършено кореново развитие 40.00
3333 Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на три канала при корен с незавършено кореново развитие 60.00
3340 Трепанация на млечен зъб 30.00
3341 Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на един канал. 40.00
3342 Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на два канала. 45.00
3343 Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на три канала. 50.00
3601 доплащане на обтурация с химиополимер за една доза 20.00
3602 доплащане на обтурация с химиополимер за две дози 39.00
3603 доплащане на обтурация с химиополимер за три дози 49.00
3611 доплащане на обтурация с фотополимер една доза 45.00
3612 доплащане на обтурация с фотополимер за две дози 55.00
3613 доплащане на обтурация с фотополимер за РЗОК 60.00
3614 Доплащане РЗОК фотополимер възрастни 70.00
3636 порцеланова вставка 120.00
3637 композитна вставка 80.00
10200 хирургичен преглед РЗОК 1.80
30110 кариес с една повърхност - химио 50.00
30111 кариес с една повърхност - фотополимер 80.00
30210 кариес с повече от една повърхност - химиополимер 50.00
30211 кариес с повече от една повърхност - фотополимер 100.00
33300 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб по договор с РЗОК 12.30

Зъбопротезиране

Услуга Цена
801 Силиконов секторен отпечатък в захапка, вкл. ретракция на маергиналния венец. 40.00
802 Силиконов отпечатък от цяла зъбна редица за неподвижно протезиране, вкл. ретракция на маергиналния венец. 50.00
803 Оклузален ключ - захапка. 2.50
804 Индиректно щифтово изграждане. 35.00
805 Коронка с безпрагово препарационна граница. Адапта. 110.00
806 Коронка. Металокерамика 140.00
807 Поставяне на фабрична временна коронка 10.00
808 Изработка на временна коронка по индвидуален отпечатък в клинични условия. 15.00
809 Поставяне на временна коронка, изработена по индвидуален отпечатък в зъботехническа лаборатория. 10.00
812 Залепване на коронка или фасета. 30.00
813 Изработване на фасета от керамика. 42.22
814 Коронка от Таргис - Вектрис. 55.00
815 Крепител частична коронка или инлей изработен от Таргис - Вектрис. 60.00
816 СОЧ крепител. плакета или Мериленд крепител 20.00
817 Крепител телескоп - корона, вкл. първична и вторична коронки. 60.00
818 Член на мостово тяло. Металокерамика. 80.00
819 Член на мостово тяло 30.00
827 Отпечатък с фабрична лъжица или с индивидуална лъжица за подвижно протезиране без функционално оформяне на ръбовете. 30.00
828 Отпечатък с индивидуална лъжица от горна челюст с функционално оформяне на ръбовете. 25.00
829 Отпечатък с индивидуална лъжица от долна челюст с функционално оформяне на ръбовете. 25.00
830 Възстановяване на ДЗР с частична плакова протеза с огънати куки, бюгел, пелоти, Кемени. 230.00
831 Възстановяване на ДЗР с моделнолята шина. Стави, траверси. 450.00
832 Горна цяла протеза с пластмасова основа/без зъботехнически труд/ 230.00
833 Горна цяла протеза с пластмасова основа/без зъботехнически труд/ 230.00
834 Повторна корекция на снемаема протеза след предаването й 8.00
835 Еластична протеза 340.00
837 Цялостно директно ребазиране на протеза. 25.00
838 зъботехническа изработка на частична протеза /кошута/ 55.00
839 ЗЪБОТЕХНИЧЕКСА ИЗРАБОТКА НА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА 60.00
840 корега- дезифектант за протези 0.25
853 Анализ на модели в артикулатор за установяване на оклузоартикулационни смущения и извършване на коренции с цел планиране на селективно изпиляване 25.00
853 Анализ на модели в артикулатор за установяване на оклузоартикулационни смущения и извършване на коренции с цел планиране на селективно изпиляване Алгинати 25.60
854 Назъбни междуоклузални шини и ниши за лечение на бруксизъм и бруксомания 70.00
860 Доплащане за секторен силиконов отпечатък 12.00
861 Доплащане за секторен отпечатък от цяла зъбна редица 14.00
862 Доплащане за отпечатък за подвижно протезиране на една челюст 14.00
870 Зъбопротезна констр. коронка адапта/чл. на мостово тяло/ за 1бр. 20.00
871 Зъбопротезна конструкция. коронка -/чл. на мост.тяло/металокерамика за 1бр. 80.00
872 Зъбопротезна конструкция - подвижна протеза 1бр. 80.00
880 Поправка протеза - обикновена. 29.00

Ренген

Услуга Цена
940 Ренгенова снимка 3/4 10.00
941 Ренгенова снимка - есктраорална - 13/18 11.00
942 Ренгенова снимка - по Симпсон 13/18 20.00
943 Ренгенова снимка - по детска - 2/3 8.00
944 Ренгенова снимка - по телерентгенофрафия 18/24 12.00
945 Ренгенова снимка - по ортопантомограма 25.00
946 ДОЛПЛАЩАНЕ ЗА РЕНГЕНОВА ПЛАКА 6.00
9401 Ренгенова снимка "Закрила" 7.00
94000 Ренгенова снимка по договор с РЗОК 0.00
94500 ортопантомограма по договор с РЗОК 0.00

Дентален център І - Варна ЕООД

търси да назначи персонал на следните длъжности:

- Лекар по дентална медицина

- Орален хирург

Моля изпращайте вашите CV-та на dc.varna@abv.bg

или се обадете на 052 615 507.