(052) 615507

Предлагани услуги

 • Екстракция на зъби, интраорални и екстраорални инцизии.
 • Апикални остеотомии, цистектомии на челюстите и меките тъкани в ЛЧО.
 • Операции за отстраняване на ретинирани зъби.
 • Операции по ортодонтски показания.
 • Лечение на заболявания на твърдите зъбни тъкани / кариес/.
 • Лечение на зъбната пулпа / пулпит/.
 • Лечение на перидонциума на зъба /перидонтит/.
 • Лечение на зъбна гангрена.
 • Лечение на пародонтални и лигавични заболявания.
 • Чистене на зъбен камък с ултразвук.
 • Лечение на заболявания на твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа, периодонциума, пародонта и лигавицата при децата.
 • Лечение на деца до 18 години с психични заболявания под ОБЩА УПОЙКА по договор с РЗОК..
 • Превантивни мерки /профилактика/ флуоризиране и силанти.
 • Мотивационни програми за устна хигиена.
 • Изработват се качествени и естетични протезни конструкции по съвременни технологии /Адапта, моделно леене, металокерамика/, безметални конструкции /чиста керамика/.
 • Изработват се протези със стави.
 • Валпласт протези /меки протези/.
 • Мостови и протезни конструкции с хромазит.
 • Изработка на инлеи, онлеи от порцелан и композит.
 • Цялостно лечение с подвижна и неподвижна апаратура.
 • Профилактични и консултативни прегледи.
 • Малки и сегментни зъбни графии, Ортопантомографии.
 • Графии на паротидния канал и графии по Симпсън
 • Центърът разполага с добре оборудвана операционна зала с апарат за обща упойка, под която се извършват всякакви хирургични и терапевтични процедури, стая с легла за временно наблюдение, манипулационна и септична операционна.
 • Центърът предлага договори за стерилизация на всякакви видове инструментариум, оперативно бельо и материали, извършвана в лицензирана стерилизационна.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ

Съдебно решение на ВОС по ф.д. 4311 / 1999 г. за създаване на търговското дружество.

 

Удостоверение № 0204 / 18.02.2008 г. от Районен център по здравеопазване гр. Варна за регистрация на лечебното заведение.

 

Лицензия рег. № 00896 серия Р-339 от Агенцията за ядрено регулиране, за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели.

Приятелска атмосфера

Приятелската атмосфера в офиса ще Ви накара да се почувствате повече от удобно.

Комплексни услуги

Широка гама от услуги и процедури, които могат да бъдат организирани и уточнени на място.

Модерно оборудване

Нашият опит и модерно оборудване ни позволява да осигурим най-високо качество на услугата

Последвайте ни

Дентален център І - Варна ЕООД

търси да назначи персонал на следните длъжности:

- Лекар по дентална медицина

- Орален хирург

Моля изпращайте вашите CV-та на dc.varna@abv.bg

или се обадете на 052 615 507.